نظارت (اصلی از اصول مدیریت) از دیدگاه قرآن و سنت
42 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت » پاییز 1384 - شماره 10
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی