مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حبیب الله
نام خانوادگی:طاهری آکردی
شهرت:طاهری مازندرانی
پست الکترونیک:htaheri@ut.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

او در روستایی به نام آکرد، واقع در هزار جریب از توابع شهرستان نکاء در مازندران در خانواده‌ای روحانی درشهریور 1328 متولد شد. و در سن پنج سالگی قرآن را در مدت دو ماه در محضر پدرش شیخ حسین طاهری فرا گرفت، و سپس به خواندن کتب فارسی در نزد پدر ادامه داد. تا اینکه در تیرماه 1342 پدرش به رحمت ایزدی پیوست. او به همت مادرش در 23 آذر همان سال به حوزه علمیة شهرستان نکاء در مازندران که زیر نظر حضرت آیة الله حاج شیخ علی لیموندهی بود، رفت و در سال 43 به حوزة علمیة کوهستان رفته و در سال 45 به حوزه علمیه مشهد و از سال 48 به حوزة علمیه قم وارد شده که تاکنون در آنجا هست. اساتید فقه و اصول: در سطوح عالیه در قم بسیارند از جمله آنها: آقایان: صلواتی اعتمادی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی و.... و در خارج آیات عظام:میرزا هاشم آملی سید محمد رضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی و...... اساتید فلسفه و عرفان: آقایان: انصاری شیرازی، مصباح یزدی، جوادی آملی، حسن زاده آملی و...... در دانشگاه: در سال 1367 موفق به اخذ دکترا رتبه: استاد یاری شدم. و در همان سال به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه تهران برگزیده شدم و در 25 اسفند 1383 موفق به اخذ و دانشیاری از دانشگاه تهران شدم. تدریس: علاوه بر تدریس به صورت خصوصی از همان اوایل طلبگی، در سال 1367 در حوزه علمیه قم به صورت عمومی به تدریس فلسفه و اصول (کتابهایی مانند نهایة الحکمه علامه طباطبایی و شرح منظومه سبزواری و رسائل شیخ انصاری) مشغول شدم و سپس مکاسب شیخ انصاری در فقه و کفایة الاصول آخوند خراسانی را مکرر تدریس کردم و همچنان این تدریس ادامه دارد. در دانشگاه نیز گرایشهای مختلف علوم انسانی مانند (عقاید، تاریخ اسلام، فقه، قواعد فقه اصول فقه، منطق، تفسیر، علوم قرآنی، اخلاق، انقلاب و ریشه‌ها و...) را تدریس می‌کنم.